Etika Kerja


  • Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada Allah. 
  • Bekerja dengan ikhlas dan amanah. 
  • Bekerja dengan semangat gotong royong dan berpadu fikiran. 
  • Bekerja dengan matlamat manusia sejagat.

0 comments:

Post a Comment

ABA3030@1bestarinet.yes.my. Powered by Blogger.