Penafian

PENAFIAN

Terma dan syarat penggunaan Portal SKKD ini adalah seperti berikut:

1. Syarat-Syarat Akses

SKKD berusaha sedaya upaya untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik melalui penyaluran maklumat portal komuniti ini dengan tepat dan terkini. Walaubagaimanapun, maklumat yang didapati di laman ini boleh diubah, disunting atau ditarik semula dari semasa ke semasa dan SKKD tidak bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti berkenaan ketepatan maklumat yang dipaparkan. SKKD berhak membuat sebarang perubahan tanpa sebarang notis.
Dengan mengakses bahan-bahan yang disediakan oleh SKKD di dalam portal ini, anda mengakui dan menerima kenyataan di bawah dan bersetuju untuk mematuhi syarat yang dinyatakan di bawah. Baik maklumat mahupun sebarang pendapat yang terkandung di dalam portal ini, ia tidak menyumbang kepada satu permintaan . Maklumat dan bahan-bahan termasuk syarat-syarat yang terkandung di dalam portal ini boleh diubahsuai, dipadamkan atau diganti dari semasa ke semasa dan pada bila-bila masa di atas budi bicara pentadbir Portal SKKD.
Sesetengah maklumat adalah pautan dari pihak ketiga dan SKKD tidak akan bertanggungjawab terhadap ketepatan atau sebarang perkara lain yang berkait dengan pautan-pautan berkenaan.

Kami tidak memberi jaminan bahawa portal ini boleh sentiasa diakses tanpa sebarang gangguan, selamat, bebas daripada virus komputer atau lain-lain pencerobohan kod yang boleh memusnahkan. SKKD tidak bertanggungjawab kepada anda, atau sesiapa sahaja yang membuat sebarang tuntutan bagi kehilangan, kemusnahan (secara langsung atau tidak langsung), kos, liabiliti, perbelanjaan, tuntutan atau permintaan yang menyebabkan sebarang kelewatan, ketidaktepatan atau kesilapan di dalam maklumat atau di dalam penyiarannya.

2. Ketepatan Laman Web Ini

Portal ini boleh mengandungi ketidaktepatan yang tidak disengajakan atau kesilapan taip. Ia akan diperbetulkan atas budi bicara pentadbir pengendali (moderators), sekiranya ada. Maklumat di laman web ini sentiasa dikemaskini, tetapi ketidaktepatan mungkin masih ada atau ia berlaku semasa proses mengemaskini dilakukan. SKKD tidak bertanggungjawab terhadap kandungan tersebut.

0 comments:

Post a Comment

ABA3030@1bestarinet.yes.my. Powered by Blogger.